Xəbərlər

Yenilənən məqalələrlə ətraflı tanış ola bilərsiniz.

Miqdar : 1

Mühəndis

İstehsalat, dəzgah və  avadanlıqlar, qurğular və müəssisədə təmir xidmətinin təşkilini ilə bağlı metodiki, normativ və digər sənədləri  hazırlamaq, Autocad proqramında (2 D və 3 D) sərbəst işləməldir;

Avadanlıqların istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətlərini, iş rejimini, onların istismar qaydalarını; montaj və təmir metodlarını; defektlər üzrə cədvəl, pasport, ehtiyat hissələrinin rəsmi albomunu; təlimatların tərtib edilmə qaydasını bilmək;

İstehsalat sahələrində müəyyən edilmiş çeşiddə və növdə məhsul istehsalına, məhsulun keyfiyyətinin qüvvədə olan norma və standartların tələblərinə cavab verilməsinə nəzarət etmək;

Zavodda yeni dəzgah və ya avadanlığın quraşdırılması,  cari təmir işlərinin aparılması, ehtiyat hissə bazasının yaradılması, təmirə ehtiyac duyulan hissələrin müəyyən edilib vaxtında təmir edilməsi, dəzgaharın təmir və ya yenisi ilə əvəz olunmasına dair rəy verilməsi və təmir işlərinin icrasına cavabdehlik daşımaq, bir başa direktora həftəlik (ehtiyac duyulduqda günlük) hesabatlar tərtib edib vermək;

İstehsal olunan malların standartlara uyğun ölçüyə, həcmə, keyfiyyətə uyğun istehsal olunmasına nəzarət etmək;

Təmirə gedən avadanlıq və materilların Autocad proqramında çertyojlarını hazırlamaq, təmir prosesinin qrafikini tutmaq, təmirdə olan avadanlıq və materilların təmir və istehsaslı ilə bağlı emalatxanada gedən işlərə nəzarət etmək;

Texniki çertyoj və rəsmləri oxumaq, texnoloji avadanlıqların konstruktiv xüsusiyyətlərini bilmək.

2020-07-23