İstehsal prosesi anlayışı

You can view list of products produced by our companies and their technical characteristics.
Production

About factory

Müasir istehsal xammal, material, yarımfabrikat və s. cəmiyyətin ehtiyaclarına cavab verən hazır məhsula çevirən mürəkkəb bir prosesdir.

Xüsusi məhsul növlərinin istehsalı üçün müəssisədə həyata keçirilən insanların bütün hərəkətləri və əmək vasitələri hamısı birlikdə istehsal prosesi adlanır.

İstehsal prosesinin əsas hissəsi xammalın vəziyyətini dəyişdirmək və müəyyənləşdirmək üçün hədəflənmiş hərəkətləri özündə cəmləşdirən texnoloji proseslərdir. Texnoloji proseslərin həyata keçirilməsi zamanı xammalın həndəsi formalarında, ölçülərində və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərində dəyişiklik olur.

İstehsal prosesinə texnoloji proseslərlə yanaşı, həssas obyektlərin həndəsi formalarının, ölçülərinin və ya fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsini və ya keyfiyyətini yoxlamağı hədəfləməyən qeyri-texnoloji proseslər də daxildir. Belə proseslərə nəqliyyat, saxlama, işləmə, yığma və digər bəzi əməliyyatlar və proseslər daxildir.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'zip' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: